תשתיות

בתכנון נופי בפרויקטי תשתית גדולים כגון כבישים ומסילות  אנו מנסים להקטין מראש, ככל האפשר,את הפגיעה בסביבה הטבעית. לאחר מכן באמצעות טיפול ושיקום נופי 'מאחים' את הפרויקט אל סביבתו באופן המקטין את המופע שלו בנוף.

כביש 6

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד