מגורים

למשרדנו נסיון בתכנון פיתוח של פרויקטי מגורים גדולים ומורכבים. במסגרת התכנון אנו עוסקים בעיצוב המרחב הציבורי, רחבות, שבילים, גני משחקים, גינון ונטיעות, גגות ירוקים  וחיבור הפרויקט אל הסביבה העירונית.

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד