בית שמש שכונה מ/3

תכנון שכונה מ/3 ברמת בית שמש, החל משלב התב"ע ועד לביצוע. התכנון כלל שצ"פים, רחובות, מעברים להולכי רגל ושבילי אופניים. 

 

 

מזמין העבודה : משרד הבינוי והשיכון

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד