חניון בני ציון

ביער ירושלים, בואדי רחב וחשוף מתחת ליד ושם, בוצע על ידי קרן קיימת חניון יום קולט קהל המיועד בעיקר להתכנסויות גדולות של בני נוער ומכיל גם במה.

 

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : קרן קיימת

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד