מכללה-ירושלים

אתר-1
אתר-6
אתר-5
אתר-3
אתר-4

תכנון הרחבה העליונה בין בנייני המכללה. רחבה הנושקת לבניין הספרייה ומהווה הן מקום שהייה והן מעבר למפלסים הנמוכים של המכללה.

הרחבה תוכננה כמקום שהייה נעים ומוצל באמצעות דק מוגבה, פרגולת צל, ספסלים ושבילי מעבר מרוצפים.

 

מזמין העבודה : מנהלת המכללה

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד