מרכז קק"ל בבית נחמיה

שדה גולדשטיין מורד

הכנת תיק תיעוד ונספח שימור למרכז איזורי של קק"ל במושב בית נחמיה, הממוקם במבנה בית הספר של הכפר הערבי בית נבאללה.

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : קק"ל

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד