בית נחמיה 1.jpg

מרכז קק"ל בבית נחמיה

שדה גולדשטיין מורד

הכנת תיק תיעוד ונספח שימור למרכז איזורי של קק"ל במושב בית נחמיה, הממוקם במבנה בית הספר של הכפר הערבי בית נבאללה.

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : קק"ל

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד