מרכז מוזיקה

בשכונת גוננים הוקם מרכז מוסיקה, ובו ריכוז של פעילות תרבותית וחוגים.

התכנון כולל את חצרות מרכז המוזיקה וכיכר עירונית קטנה, באופן שמשרת את באי הבנין ומחבר את המבנה לסביבתו.

 

 

 

מזמין העבודה : עירית ירושלים באמצעות יזם פרטי

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד