מרכז מוזיקה

בשכונת גוננים הוקם מרכז מוסיקה, ובו ריכוז של פעילות תרבותית וחוגים.

התכנון כולל את חצרות מרכז המוזיקה וכיכר עירונית קטנה, באופן שמשרת את באי הבנין ומחבר את המבנה לסביבתו.

 

 

 

מזמין העבודה : עירית ירושלים באמצעות יזם פרטי

_DSC0469.JPG
_DSC0499.JPG
_DSC0491.JPG
_DSC0485.JPG

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד