תיעוד ושימור

בשנים האחרונות עם עליית המודעות לשימור מבנים היסטוריים  התמחה משרדנו בהכנת תיקי תיעוד למבנים לשימור בהתאם לדרישות מנהל התכנון. בנוסף לתיעוד מבנים בודדים הכנו תיקי תיעוד למתחמים גדולים כגון קיבוצים וגנים לאומיים.

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד