שדה ועיר - אדריכלות נוף 

 

 

 9977000 רחוב הר יעלה 2116 מושב מסילת ציון

 

טל' 02-9900188, פקס' 02-9900193

 

 

Email: office@si-landscape.co.il

 

 

 

 

 

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד