גנים לאומיים ואתרים

בתכנון גנים לאומיים אנו שואפים לפיתוח המדגיש את המופע הטבעי של האתר,  יצירת מוקדי עניין,  והנגשה לרווחת ציבור המשתמשים, כל זאת באופן שמשתלב בסביבה הטבעית ואינו מתחרה בה.

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד