מבני ציבור

למשרד נסיון בתכנון פיתוח מבני ציבור. התכנון כולל פיתוח של חצרות המבנה  באופן המשתלב ברעיון התכנוני של המבנה ומשלים אותו, וטיפול בקשר של המבנה אל הסביבה.

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד