תכניות אב

בשנים האחרונות רכשנו נסיון רב בהכנת תכניות אב להתחדשות  עירונית בשכונות בירושלים. במסגרת העבודה על תכניות האב אנו מהווים חלק אינטגרלי מצוות התכנון, ומתכננים את המרחב הציבורי.

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד