בשנים האחרונות היינו שותפים לפרויקטים של שיקום ושדרוג המרחב העירוני בשכונות  ותיקות בירושלים.

העבודה כללה התאמת התשתית העירונית הקיימת לסטנדרטים של ימינו, עיצוב שפת הרחוב וחתך הרחוב, החלפת חומרי הגמר ועוד.

שדה גולדשטיין מורד

פיתוח עירוני

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד