גינות פרטיות

למשרדנו נסיון רב בתכנון ועיצוב גינות  פרטיות. במסגרת התכנון אנו נותנים מענה לעיצוב פני השטח וקביעת מפלסי הפיתוח, תכנון קירות תמך שבילים ומדרגות, ותכנון הצמחיה, בהתאם לדרישות ורצונות המזמין.

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד