גינה פרטית במוצא 2

במגרש גדול בישוב מוצא נבנו שני בתים עם גינה משותפת. לגינה שני מפלסים עם הפרש של קומה ביניהם.

תכנון הגינה מאפשר מצד אחד פרטיות לשתי המשפחות הגרות בבתים, ומצד שני יוצר מרחב מרכזי לשימוש משותף, התכנית מאפשרת קשר נוח בין שני המפלסים, ומרחב חופשי במפלס התחתון המתייחס לנוף הפתוח.

 

 

 

הוכן עבור: לקוח פרטי

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד