המקשר

פיתוח נופי למתחם מגורים בשכונת קריית משה בירושלים, במסגרת של פינוי בינוי. במתחם המחודש מתוכנן שטח ציבורי פתוח 'גן שקוע' בו ישומרו עצים קיימים בעלי ערך נופי רב, ושטחים פרטיים פתוחים הנושקים לרחוב הרצל על תוואי הרכבת הקלה.

 

 

 

הוכן עבור: חברת המקשר

שדה גולדשטיין מורד

CAM_08_03.jpg
CAM_09_edited.jpg
המקשר.jpg

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד