המקשר

פיתוח נופי למתחם מגורים בשכונת קריית משה בירושלים, במסגרת של פינוי בינוי. במתחם המחודש מתוכנן שטח ציבורי פתוח 'גן שקוע' בו ישומרו עצים קיימים בעלי ערך נופי רב, ושטחים פרטיים פתוחים הנושקים לרחוב הרצל על תוואי הרכבת הקלה.

 

 

 

הוכן עבור: חברת המקשר

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד