גנים ציבוריים

בשכונת נוה נוף בירוחם

תכנון מערכת השטחים הציבוריים בשכונת נוה נוף בירוחם, בסביבה מדברית ובתפר שבין בתי הישוב למדבר. התכנון כלל גני משחקים, מעברים ציבוריים , רחובות ורחובות משולבים.

 

 

 

מזמין העבודה : משרד השיכון

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד