מסילה לאילת

קטע דימונה באר שבע

 תכנון הקטע הצפוני במסילה לאילת, בין באר שבע לדימונה, באורך 34 ק"מ. בקטע זה 21 גשרים ומנהרה אחת. העבודה כוללת הכנת הפרקים הנופיים בתסקיר השפעה על הסביבה, הכנת הנספח הנופי לתב"ע. תכנון  השיקום הנופי לאורך צידי המסילה, עיצוב  הגשרים, הפורטלים ומבני הדרך.

 

הוכן עבור: רכבת ישראל

BR-08 copy.jpg 2014-8-10-13:56:54
2.jpg

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד