גבעת המשקפיים

פיתוח נופי למתחם מגורים ברמת בית שמש הנמצא בטופוגרפיה הררית. 

 

 

 

 

 

 

 

הוכן עבור: חברת לגור ברמה

Untitled.jpg
הדמיה - גבעת המשקפיים.jpg

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד