אנרגיה סולארית

 בשנים האחרונות תכננו מספר פרויקטים גדולים בתחום האנרגיה הסולארית. אנו מלווים את התכנון הנופי של תחנת הכח הסולארית הגדולה במדינה באשלים. ערכנו את הפרק הנופי בתסקירי ההשפעה על הסביבה למספר חוות פוטו וולטאיות בקטורה, כמהין, זמורות, קליה, מסלול, פדויים, גרופית ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד