גנים ציבוריים בהר אדר

שדה גולדשטיין מורד

תכנון מערכת השטחים הציבוריים בישוב הר אדר. התכנון כולל מגרשי ספורט, נחל מלאכותי, אזורי משחק, מעברי מדרגות ורחובות משולבים.

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : חברת ערים

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד