גנים ציבוריים

בשכונת הר חומה

תכנון מערכת השטחים הציבוריים בשכונת הר חומה בירושלים. תכנון גני משחקים ומעברים ציבוריים.

 

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : משרד השיכון

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד