P1000803.JPG
Edited Image 2014-5-8-14:43:59
ללא שם-1.jpg
bg2.jpg
bg1.jpg

תיעוד לגן לאומי בית גוברין

במהלך עריכת תב"ע מחודשת לגן לאומי בית גוברין נדרשה הכנת נספח תיעוד לכל שטח הגן. משרדנו שהינו בעל היכרות מעמיקה עם שטח הגן ובעל המומחיות הנדרשת בתיעוד הכין את נספח התיעוד, שכלל סקירה מקיפה של כל השרידים ההיסטוריים, משנת 1700 ועד לתקופת המנדט הבריטי, בשטח הגן הלאומי.

 

מזמין העבודה : רשות הטבע והגנים

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד