נספח תיעוד קיבוץ מגן

במהלך עריכת תב"ע חדשה לקיבוץ מגן נדרשה הכנת נספח תיעוד של הקיבוץ. משרדנו הכין את נספח התיעוד, הכולל תיעוד וניתוח של המבנים השונים בקיבוץ והמלצות לשימור.

 

 

 

מזמין העבודה : קיבוץ מגן

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד