נספח תיעוד קיבוץ מגן

במהלך עריכת תב"ע חדשה לקיבוץ מגן נדרשה הכנת נספח תיעוד של הקיבוץ. משרדנו הכין את נספח התיעוד, הכולל תיעוד וניתוח של המבנים השונים בקיבוץ והמלצות לשימור.

 

 

 

מזמין העבודה : קיבוץ מגן

קיבוץ מגן.jpg
מגן 2.jpg
מגן 1.jpg
מגן 3.jpg

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד