שכונת זכרון משה

התכנית כוללת שידרוג המרחב הציבורי

כולל הסדרי תנועה משופרים, החלפת

תשתיות, תכנון הרחובות ועיצובם תוך

הרחבת המדרכות עבור הולכי רגל, ריצופים ונטיעות.

 

 

 

הוכן עבור: חברת עדן

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד