שכונת מאה שערים

שידרוג המרחב הציבורי כולל הסדרי תנועה החלפת תשתיות, הרחבת המדרכות עבור הולכי רגל, החלפת ריצופים ותוספת נטיעות.

 

 

 

 

 

הוכן עבור: חברת עדן

שדה גולדשטיין מורד

 שדה ועיר אדריכלות נוף

תומר גולדשטיין, מיקי בש, מיכל מורד